Πρόγραμμα Εβδομάδας : 13/11/2023 - 19/11/2023

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Περικλής και Εριέττα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στα Όρια
22:00
Γκολ και Θέαμα
23:30
Αθλητικό Πανόραμα
6:30
Little House on the Prairie
7:20
Anne with an E
8:00
Παιδική Ζώνη
9:00
Ποπ Κορν
9:30
Παιδική Ζώνη
14:30
Ποπ Κορν
15:00
Flipper
16:20
Anne with an E
17:00
Little House on the Prairie
18:00
World's Most Secret Hotels
18:50
Art of Space
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Trigger Point
21:45
Professionals
22:30
Patagonia:Life on the Edge of the World
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Περικλής και Εριέττα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στα Όρια
22:00
Γκολ και Θέαμα
23:30
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Περικλής και Εριέττα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στα Όρια
22:00
Κώδικας Σιωπής
23:00
Σε Ξένα Χέρια
6:30
Little House on the Prairie
7:20
Anne with an E
8:00
Παιδική Ζώνη
15:00
Flipper
16:20
Anne with an E
17:00
Little House on the Prairie
18:00
World's Most Secret Hotels
18:50
Euromaxx Architecture
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
The Catch
21:45
Professionals
22:30
The Caravaggio Affair
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Περικλής και Εριέττα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στα Όρια
22:00
Κώδικας Σιωπής
23:00
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Περικλής και Εριέττα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Καθρέφτης
23:00
Σε Ξένα Χέρια
6:30
Little House on the Prairie
7:20
Anne with an E
8:00
Παιδική Ζώνη
15:00
Flipper
16:20
Anne with an E
17:05
Little House on the Prairie
18:00
World's Most Secret Hotels
18:50
Euromaxx Architecture
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
The Catch
21:45
Professionals
22:35
The Caravaggio Affair
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Περικλής και Εριέττα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Καθρέφτης
23:00
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Προκλήσεις
23:00
Σε Ξένα Χέρια
6:30
Little House on the Prairie
7:20
Anne with an E
8:00
Παιδική Ζώνη
15:00
Flipper
16:20
All Creatures Great and Small
17:10
Little House on the Prairie
18:00
Κοίτα με στα Μάτια
18:30
UEFA European Qualifiers/Pre-game
18:45
UEFA European Qualifiers/ΙΣΠΑΝΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Αγώνας
21:00
UEFA European Qualifiers/Post-game
21:30
English News
21:40
Haberler
21:45
Professionals
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Προκλήσεις
23:00
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις
21:00
Τρικυμία
22:00
Λήψη Πρώτη
22:30
Κυπριακός και Ελληνικός Κινηματογραφος/Rosemarie
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κουζίνα σε Ρόδες
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Καμώματα τζι Αρώματα
16:30
Επικοινωνία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Κουζίνα σε Ρόδες
19:30
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Λήψη Πρώτη
22:30
Κυπριακός και Ελληνικός Κινηματογραφος/Rosemarie
0:00
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
8:00
Κοίτα με στα Μάτια
8:30
Χρονογράφημα
9:00
Κύπρος,Ένα Προσκύνημα
9:30
Μουσικές Ιστορίες
11:00
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
12:00
Περικλής και Εριέττα
13:30
Αθλητικό Πανόραμα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Να με Προσέχεις
17:00
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
19:00
Κυπριώτικα σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Παραδοσιακή Βραδιά
23:00
Little Murders by Agatha Christie
8:00
Κοίτα με στα Μάτια
8:30
Χρονογράφημα
9:00
Κύπρος,Ένα Προσκύνημα
9:30
Μουσικές Ιστορίες
11:00
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
12:00
Περικλής και Εριέττα
13:30
Αθλητικό Πανόραμα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Να Με Προσέχεις
17:00
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
19:00
Κυπριώτικα σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Παραδοσιακή Βραδιά
23:00
Προσωπικότητες
23:45
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Λήψη Πρώτη
10:30
Παραδοσιακή Βραδιά
12:30
Ύπαιθρος-Για τον Άνθρωπο και τη Φύση
13:00
Κύπρος,Ένα Προσκύνημα
13:30
Κοίτα με στα Μάτια
14:00
Ειδήσεις
14:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Σπίτι στη Φύση
15:30
Καθρέφτης
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Προσωπογραφίες
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
19:30
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:20
Μουσικές Ιστορίες
22:30
Στα Όρια
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Λήψη Πρώτη
10:30
Παραδοσιακή Βραδιά
12:30
Ύπαιθρος-Για τον Άνθρωπο και τη Φύση
13:00
Κύπρος,Ένα Προσκύνημα
13:30
Κοίτα με στα Μάτια
14:00
Ειδήσεις
14:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Σπίτι στη Φύση
15:30
Καθρέφτης
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Προσωπογραφίες
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
19:30
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:20
Μουσικές Ιστορίες
22:30
Στα Όρια
0:00
Ειδήσεις στην Αγγλική και Τουρκική