Arrow
Arrow
Slider
Arrow
Arrow
Slider
Δευτέρα 17:30

Γνωριμία με διάσημες γυναίκες Αρμένικης και ξένης καταγωγής, καθώς επίσης και με ευρεία ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν τη σύγχρονη γυναίκα του 21ου αιώνα. Introduction to Armenian and foreign renowned women, as well as to a wide variety of subjects that interest the modern woman of the 21st century.

Ծանօթացում Հայ թե՝ օտար հռչակաւոր կիներու հետ, ինչպես նաեւ այլազան նիւթեր, որոնք կը հետաքրքրեն 21-րդ դարու արդի կինը:

Παραγωγός: Nayiri Mouradian

Επεισόδια (85)