Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης & κυριότητα περιεχομένου

Το σύνολο του περιεχομένου, των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα αυτή, ανήκουν αποκλειστικά στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας

Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας, η οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκτύπωση, αντιγραφή, αναδημοσίευση σε μορφή συνδέσμου και κατέβασμα του περιεχομένου υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν θα αλλοιωθούν, τροποποιηθούν ή μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και μόνον εφόσον προορίζονται για προσωπική χρήση από τον ίδιο το χρήστη.

Υπενθυμίζουμε ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στο σύστημα, στο περιεχόμενο και στην ιστοσελίδα αυτή γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει το όνομα και την υπόληψη του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, αποτελούν μεταξύ άλλων ποινικά αδικήματα και μας δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων μας.

Αποδοχή Όρων

Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.