ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΙΚ

Στάλθηκαν ήδη οι επιστολές με τις οδηγίες και την εξεταστέα ύλη για τις γραπτές
εξετάσεις σε όλους τους αιτητές των 8 κενών θέσεων, ήτοι:
2 θέσεις ως Λειτουργός Πληροφορικής
2 θέσεις ως Τεχνικός Μηχανικός
2 θέσεις ως Λειτουργός Οπτικοακουστικού Υλικού
2 θέσεις ως Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού
Παρατίθενται στις επισυνάψεις οι αυτούσιες επιστολές που στάληκαν στους
υποψήφιους

Σας ενημερώνουμε ότι οι γραπτές εξετάσεις για τις πιο πάνω θέσεις αναβάλλονται και αντί το Σάββατο 6 Μαίου 2023 θα γίνουν το Σάββατο 20 Μαίου 2023, ακριβώς τις ίδιες ώρες και με το ίδιο πρόγραμμα ως αυτό που σας στάλθηκε στις 20 Απριλίου, ως ήταν οι 4 πιο πάνω επισυνάψεις (στις 4 επισυνάψεις αναγράφεται η προηγούμενη ημερομηνία εξετάσεων – μην την λάβετε υπόψη).

  • Δηλαδή, αναφορικά με τη/τις διαδικασία/ίες πλήρωσης των πιο πάνω κενών θέσεων, για τις οποίες έχετε υποβάλει αίτηση, καλείστε όπως παρακαθίσετε σε Γραπτή Εξέταση το Σάββατο, 20 Μαΐου 2023 και ώρα 09:00 π.μ., στο Πανεπιστήμιο Frederick (Εξεταστικό Κέντρο) στη Λευκωσία, Οδός Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία.
  • Τονίζεται ότι θα πρέπει να βρίσκεστε στο Εξεταστικό Κέντρο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης, δηλαδή το αργότερο στις 08:30 π.μ. Η προσέλευση μετά την πάροδο 15 λεπτών από την καθορισμένη ώρα έναρξης της εξέτασης δεν θα επιτρέπεται, για κανένα λόγο.

Σας ευχαριστούμε και απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία σας.

Από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης ΡΙΚ