Arrow
Arrow
Slider
Arrow
Arrow
Slider
Τετάρτη 21:05

Το ''Χρονογράφημα'' γυρίζει το χρόνο πίσω, επαναφέρει στιγμές από την Κύπρο του χθες, μεταδίδοντας για πρώτη φορά αποσπάσματα από το πολύτιμο, ιστορικό αρχείο του ΡΙΚ. Με ματιά ανθρώπινη, με έμφαση στην κοινωνική διάσταση των γεγονότων και δίνοντας την προέκταση τους στο παρόν.  

Δημοσιογραφική Έρευνα - Κείμενα: Αίμιλη Μιχαήλ

Εποπτεία: Κώστας Ορθοδόξου