Arrow
Arrow
Slider
Arrow
Arrow
Slider
Κυριακή 15:15

Περιβαλλοντική εκπομπή που αποτελεί την κύρια τηλεοπτική δράση της εκστρατείας 'Rethink - Reduce, Reuse, Recycle', μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των απορριμάτων στην Κύπρο του ‘Εργου LIFE Know Waste. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 'Life+' της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Η εκστρατεία υλοποιήθηκε από ομάδα εταίρων με επικεφαλής το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και σε αυτή συμμετείχαν η Green Dot Κύπρου, η Fost Plus Βελγίου, το ΚΥΠΕ, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού και το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Παρουσίαση:

Mιχάλης Χατζηγεωργίου

Παραγωγή – Σκηνοθεσία:

Πέτρος Κίττος