Πρόγραμμα Εβδομάδας : 18/10/2021 - 24/10/2021

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
17:50
Θρησκευτικές Ομάδες στη Κύπρο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
Προκλήσεις
23:45
Με τη Φωνή σου
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:00
Bonanza
17:50
Σελίδες Ιστορίας
18:00
Euromaxx Design
18:30
Με τη Φωνή σου
19:30
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Γκολ και Θέαμα
22:30
Classified:World War II
23:00
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Το Μυστικό της Πεταλούδας
23:00
Ειδήσεις
23:05
Προκλήσεις
0:00
Γκολ και Θέαμα
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
17:50
Θρησκευτικές Ομάδες στη Κύπρο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
FBI
23:30
EU 4U
7:30
Παιδική Ζώνη
15:50
Κοίτα με στα Μάτια
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:00
Bonanza
17:50
Σελίδες Ιστορίας
18:00
Euromaxx Design
18:30
EU4U
19:30
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
My Brilliant Friend 2
22:00
The Luminaries
23:00
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Το Μυστικό της Πεταλούδας
23:00
Ειδήσεις
23:05
EU 4 U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
17:50
Θρησκευτικές Ομάδες στη Κύπρο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
FBI
23:30
Economic Echo
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Στη Χώρα του Γιατί
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
16:50
Κοίτα με στα Μάτια
17:00
Bonanza
17:50
Σελίδες Ιστορίας
18:00
Euromaxx Design
18:30
Economic Echo
19:30
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
My Brilliant Friend 2
22:00
The Luminaries
23:00
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Το Μυστικό της Πεταλούδας
23:00
Ειδήσεις
23:05
Economic Echo
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
17:50
Θρησκευτικές Ομάδες στη Κύπρο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
22:40
Ειδήσεις
22:45
FBI
23:30
Εκείνη & Εκείνοι
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Εκείνη & Εκείνοι
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
17:50
Θρησκευτικές Ομάδες στη Κύπρο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
22:40
Ειδήσεις
22:45
FBI
23:30
Teen Manifesto
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Teen Manifesto
22:30
Με τη Φωνή σου
23:30
Ειδήσεις
7:45
Road Trip
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Στην Άκρη του Παράδεισου
9:30
Ειρήνη Πάσι
10:30
Χρονογράφημα
11:00
Teen Manifesto
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Road Story
16:30
Art Café
17:30
Μουσικό Ραντεβού
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Project Nostalgia
22:15
Ελληνική ταινία/Η Χορωδία του Χαρίτωνα
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
7:45
Road Trip
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Στην Άκρη του Παράδεισου
9:30
Ειρήνη Πάσι
10:30
Χρονογράφημα
11:00
Teen Manifesto
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Road Story
16:30
Art Café
17:30
Μουσικό Ραντεβού
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Η Ζωή μας ένα Τραγούδι
23:00
Ειδήσεις
23:05
Συνεντεύξεις με τον Άγγελο Ιακωβίδη
7:30
Θεία Λειτουργία
10:30
Σπίτι στη Φύση
11:00
Κοίτα με στα Μάτια
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις
14:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Movie Time
15:30
Προσωπογραφίες
16:15
Project Nostalgia
17:00
Road Story
17:30
Χρονογράφημα
17:55
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά
23:15
Ειδήσεις
23:20
Εκείνη & Εκείνοι
7:30
Θεία Λειτουργία
10:30
Σπίτι στη Φύση
11:00
Κοίτα με στα Μάτια
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Road Story
15:30
Προσωπογραφίες
16:30
Project Nostalgia
17:30
Χρονογράφημα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά
23:00
Ειδήσεις