Πρόγραμμα Εβδομάδας : 07/09/2020 - 13/09/2020

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Οι Γενιές της Σιωπής
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:15
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Ειδική εκπομπή/Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Οι Γενιές της Σιωπής
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Εδική εκπομπή/Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Οι Γενιές της Σιωπής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:10
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Οι Γενιές της Σιωπής
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Ντοκιμαντέρ/Λεμεσός με το Βλέμμα Στραμμένο στη Θάλασσα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Οι Γενιές της Σιωπής
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χρονογράφημα
21:25
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:15
Ειδική εκπομπή/Η Κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
23:15
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Λεμεσός-Με το Βλέμμα Στραμμένο στη Θάλασσα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Οι Γενιές της Σιωπής
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:30
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:30
Εδική εκπομπή/Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Έργα και Ημέρες
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Οι Γενιές της Σιωπής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:10
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Έργα και Ημέρες
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Οι Γενιές της Σιωπής
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Έργα και Ημέρες
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Οι Γενιές της Σιωπής
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Ειδική εκπομπή/Η Κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Θαλασσογραφία
17:00
Έργα και Ημέρες
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Οι Γενιές της Σιωπής
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Ειδική εκπομπή/Η Κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
23:00
Ειδήσεις
7:45
Όλα στον Αέρα
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Καμώματα τζι Αρώματα
10:15
Στην Άκρη του Παράδεισου
12:00
Χωρίς Αποσκευές
12:35
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Φάκελοι
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Έργα και Ημέρες
16:00
Μάθε Τέχνη
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
19:00
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
22:00
Ταινία/The Illussionist
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
EU 4 U
12:00
Χωρίς Αποσκευές
12:30
Στην Άκρη του Παράδεισου
13:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Art Café
15:10
Σπίτι στη Φύση
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Μαζί/Birlikte
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
19:00
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Αθλητική Κυριακή
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:00
Ειδήσεις