Πρόγραμμα Εβδομάδας : 03/08/2020 - 09/08/2020

8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Ντοκιμαντέρ/Κύπρου Μακάριος
11:30
Tαξίδι στις Παραδοσιακές Γεύσεις του Αγρού
12:30
Της Χαρουπιάς Μελώματα
13:15
Κερατέα ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου
13:55
1974, Σάββατο 3 Αυγούστου
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
17:55
1974,Σάββατο 3 Αυγούστου
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
1974,Σάββατο 3 Αυγούστου
21:15
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
22:55
1974,Σάββατο 3 Αυγούστου
23:00
Ειδήσεις
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Ταξίδι στις Παραδοσιακές Γεύσεις του Αγρού
12:30
Της Χαρουπιάς Μελώματα
13:15
Κερατέα ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Tαξίδι στις Παραδοσιακές Γεύσεις του Αγρού
12:15
Μια γευστική ξενάγηση στις τοπικές συνταγές του Αγ.Ανδρονίκου Καρπασίας
13:30
Τα Γενόμενα παρα του Γάλακτος
13:55
1974, Κυριακή 4 Αυγούστου
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
17:55
1974, Κυριακή 4 Αυγούστου
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
1974, Κυριακή 4 Αυγούστου
21:10
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
22:55
1974, Κυριακή 4 Αυγούστου
23:00
Ειδήσεις
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Ταξίδι στις Παραδοσιακές Γεύσεις του Αγρού
12:15
Μια γευστική ξενάγηση στις τοπικές συνταγές του Αγ.Ανδρονίκου Καρπασίας
13:15
Τα Γενόμενα παρα του Γάλακτος
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Τα Γενόμενα παρα του Γάλακτος
13:55
1974,Δευτέρα 5 Αυγούστου
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
17:55
1974,Δευτέρα 5 Αυγούστου
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Γαλατείας και Πυγμαλίωνος
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
1974,Δευτέρα 5 Αυγούστου
21:30
Χρονογράφημα
21:25
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:15
Κυπριώτικο Σκετς
23:15
1974,Δευτέρα 5 Αυγούστου
23:20
Ειδήσεις
8:00
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:00
Ένα Μήλο την Ημέρα
18:00
Trish's Paris Kitchen
18:30
Ντοκιμαντέρ/Τρόοδος και Εγένετο Κύπρος
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στην Νοηματική
21:10
Αθλητικό Ρετρό
21:40
Η Πλατεία
22:10
Μοιραία Φεγγάρια
23:10
Isabel
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Τα Γενόμενα παρα του Γάλακτος
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Γαλατείας και Πυγμαλίωνος
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:30
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:30
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Τα Γενόμενα παρα του Γάλακτος
13:55
1974,Τρίτη 6 Αυγούστου
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
17:55
1974, Τρίτη 6 Αυγούστου
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Γαλατείας και Πυγμαλίωνος
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
1974, Τρίτη 6 Αυγούστου
21:10
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
22:55
1974,Τρίτη 6 Αυγούστου
23:00
Ειδήσεις
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Τα Γενόμενα παρα του Γάλακτος
14:00
Από Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γαλατείας και Πυγμαλίωνος
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Παραδοσιακά Ζυμώματα και Άρτοι της Κύπρου
12:30
Τα Γενόμενα παρα του Γάλακτος
13:00
Χόρτα του Κάμπου και του Βουνού
13:55
1974,Τετάρτη 7 Αυγούστου
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
17:55
1974,Τετάρτη 7 Αυγούστου
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Γαλατείας και Πυγμαλίωνος
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
1974,Τετάρτη 7 Αυγούστου
21:15
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
8:00
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
9:30
Ευ Ζην
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Με το Πέρασμα του Χρόνου
11:30
Παραδοσιακά Ζυμώματα και Άρτοι της Κύπρου
12:30
Τα Γενόμενα παρα του Γάλακτος
13:00
Χόρτα του Κάμπου και του Βουνού
14:00
Απο Μέρα σε Μέρα
15:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
16:00
Χρυσές Συνταγές
17:00
Το Καφενείο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Γαλατείας και Πυγμαλίωνος
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις