Πρόγραμμα Εβδομάδας : 06/07/2020 - 12/07/2020

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Τετ Α Τετ
23:00
Ειδήσεις
23:15
Προσωπογραφίες
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:30
Ειδήσεις στις 20:00
21:30
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:30
Τετ Α Τετ
23:30
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κθπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Πέτρινο Ποτάμι
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:25
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:15
Κυπριώτικο Σκετς
23:10
Ειδήσεις
8:00
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:00
Little House on the Prairie
17:50
Euromaxx Architecture
18:20
Trish's Paris Kitchen
18:50
One Strange Rock
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στην Νοηματική
21:00
Αθλητικό Ρετρό
21:50
Reign
22:30
Harlots
23:15
One Strange Rock
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Πέτρινο Ποτάμι
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Πέτρινο Ποτάμι
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Κυπριώτικο Σκετς
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Ευ Ζην
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Ρόδα της Οργής
19:00
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Στην Άκρη του Παράδεισου
22:00
Πέτρινο Ποτάμι
23:00
Ειδήσεις
7:45
Όλα στον Αέρα
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Καμώματα τζι Αρώματα
10:15
Στην Άκρη του Παράδεισου
12:35
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Φάκελοι
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Οι Γενιές της Σιωπής
16:00
Μάθε Τέχνη
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:25
Οι Γενιές της Σιωπής
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:10
Χρονογράφημα
22:00
Ταινία/Lion
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
7:45
Όλα στον Αέρα
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Χάλκινα Χρόνια
12:30
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Κυπριώτικο Σκετς
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:10
Προσωπογραφίες
15:00
Οι Γενιές της Σιωπής
16:00
Μάθε Τέχνη
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:25
Οι Γενιές της Σιωπής
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Σάββατο κι Απόβραδο
23:00
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
EU 4 U
12:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
13:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Art Café
15:10
Σπίτι στη Φύση
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Μαζί/Birlikte
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:25
Οι Γενιές της Σιωπής
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:15
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:00
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
EU 4 U
12:00
Στην Άκρη του Παράδεισου
13:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:10
Art Café
15:00
Σπίτι στη Φύση
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Μαζί/Birlikte
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:25
Οι Γενιές της Σιωπής
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:00
Ειδήσεις