Πρόγραμμα Εβδομάδας : 25/05/2020 - 31/05/2020

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Σπιτομαγειρέματα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τετ Α Τετ
23:00
Ειδήσεις
23:05
Κυπριώτικο Σκετς/Για τον Ππαράν τζαι για το Φύτσιον
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:30
Ειδήσεις στις 20:00
21:30
Χάλκινα Χρόνια
22:30
Τετ Α Τετ
23:30
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Σπιτομαγειρέματα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
EU 4 U
23:00
Ειδήσεις
23:05
Κυπριώτικο Σκετς/To Μαουλούτζι
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
EU 4 U
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Σπιτομαγειρέματα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:25
Χάλκινα Χρόνια
22:15
Φάκελοι
23:10
Ειδήσεις
23:15
Κυπριώτικο Σκετς/Ο Πραματευτής
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Φάκελοι
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Σπιτομαγειρέματα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:30
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
23:10
Κυπριώτικο Σκετς/Πρώτα η Μιάλη
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Σπιτομαγειρέματα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ταινία/Love,Rosie
23:00
Ειδήσεις
23:10
Ταινία (συνέχεια)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ο Κροίσος κι ο Ζωγράφος
23:00
Ειδήσεις
7:45
Όλα στον Αέρα
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Καμώματα τζι Αρώματα
10:15
Χάλκινα Χρόνια
12:35
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Φάκελοι
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Προσωπογραφίες
15:30
Χρονογράφημα
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:25
Κάποτε το'80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:10
Expedition with Steve Backshall
22:00
Ταινία/A Royal Night Out
23:00
Ειδήσεις
23:15
Ταινία (συνέχεια)
0:00
Reaching for the Stars
8:00
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:00
Little House on the Prairie
17:50
Reaching for the Stars
18:20
Τετ Α Τετ
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στην Νοηματική
21:00
Το Αηδόνι της Σμύρνης
21:45
Θεατρικό/Οι Φοιτηταί
23:40
Έργα και Ημέρες
7:45
Όλα στον Αέρα
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Χάλκινα Χρόνια
12:30
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Φάκελοι
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Προσωπογραφίες
15:30
Χρονογράφημα
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:25
Κάποτε το'80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Σάββατο κι Απόβραδο
23:00
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
EU 4 U
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Σπίτι στη Φύση
16:00
Χωρίς Αποσκευές
16:45
Τετ Α Τετ
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:25
Κάποτε το'80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:15
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:05
Ειδήσεις
23:10
Reaching for the Stars
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
EU 4 U
11:30
Στην Άκρη του Παράδεισου
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:00
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Σπίτι στη Φύση
16:00
Χωρίς Αποσκευές
16:30
Τετ Α Τετ
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:25
Κάποτε το'80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:00
Ειδήσεις