Πρόγραμμα Εβδομάδας : 11/05/2020 - 17/05/2020

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τετ Α Τετ
23:00
Ειδήσεις
23:05
Κυπριώτικο Σκετς/Η Αλισαβού
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Σπιτομαγειρέματα
10:00
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:30
Ειδήσεις στις 20:00
21:30
Χάλκινα Χρόνια
22:30
Τετ Α Τετ
23:30
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Εurovision - Φιλμάκια 2020
23:00
Ειδήσεις
23:05
Κυπριώτικο Σκετς/Ο Αζουλής
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Κυπριώτικα Σκετς
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:25
Χάλκινα Χρόνια
22:15
Eurovision - Φιλμάκια 2020
23:10
Ειδήσεις
23:15
Κυπριώτικο Σκετς/Το Τυχερόν του Καθενού
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Σπιτομαγειρέματα
10:00
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Κυπριώτικα Σκετς
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:30
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
23:10
Κυπριώτικο Σκετς/Πε μου τον Καφέ
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Σπιτομαγειρέματα
10:00
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
10:00
Σπιτομαγειρέματα
10:30
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ταινία/Fathers and Daughters
23:00
Ειδήσεις
23:10
Ταινία (συνέχεια)
0:15
Graham Norton Show
1:00
Ταινία/La Mafia Uccide Solo d' Estate
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Σπιτομαγειρέματα
10:00
Το Καφενείο
11:00
Οι Γενιές της Σιωπής
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ο Κροίσος κι ο Ζωγράφος
23:00
Ειδήσεις
7:45
Όλα στον Αέρα
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Καμώματα τζι Αρώματα
10:15
Χάλκινα Χρόνια
12:35
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Κυπριώτικο Σκετς/Το Τυχερόν του Καθενού
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Προσωπογραφίες
15:30
Κάποτε το'80
16:00
Χρονογράφημα
17:00
ArtCafe
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:25
Κάποτε το'80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:10
Εισαγωγικό Φιλμάκι για τη Eurovision
22:00
Eurovision-Europe Shine a Light
0:00
Ειδήσεις
0:10
Graham Norton Show
8:00
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:00
Little House on the Prairie
17:50
Euromaxx Design
18:20
Τετ Α Τετ
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στην Νοηματική
21:00
Graham Norton Show
21:45
Θεατρικό/Ο Φιλάργυρος
23:40
Προσωπογραφίες
7:45
Όλα στον Αέρα
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Χάλκινα Χρόνια
12:30
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Κυπριώτικα Σκετς
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Προσωπογραφίες
16:00
Κάποτε το'80
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πεταλούδα
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:25
Κάποτε το'80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Εισαγωγικό Φιλμάκι για τη Eurovision
22:00
Eurovision-Europe Shine a Light
0:00
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
EU 4 U
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Σπίτι στη Φύση
16:00
Χωρίς Αποσκευές
16:30
Τετ Α Τετ
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:25
Κάποτε το'80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:15
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:05
Ειδήσεις
23:15
Graham Norton Show