Πρόγραμμα Εβδομάδας : 03/02/2020 - 09/02/2020

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
17:55
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τετ Α Τετ
23:00
Ειδήσεις
23:05
My True Brilliant Friend
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Expedition with Steve Backshall
16:50
Little House on the Prairie
18:00
Baywatch
18:45
Victoria
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Μαζί/Birlikte
21:05
Γκολ και Θέαμα
22:30
Ταινία/Black Friday
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τετ Α Τετ
23:00
Ειδήσεις
23:05
Γκολ και Θέαμα
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:55
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
22:00
EU 4 U
23:00
Ειδήσεις
23:05
Butterfly
7:30
Παιδική Ζώνη
16:00
Expedition with Steve Backshall
16:50
Little House on the Prairie
17:40
Baywatch
18:20
Victoria
19:10
Art of Space
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Quest for Knowledge
21:00
Genius:Einstein
21:45
Reign
22:30
Supergirl
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
ΕU 4 U
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:25
Χάλκινα Χρόνια
22:10
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
22:15
Φάκελοι
23:10
Ειδήσεις
23:15
Butterfly
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
Expedition with Steve Backshall
16:50
Little House on the Prairie
17:40
Baywatch
18:20
Victoria
19:10
Art of Space
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Quest for Knowledge
21:00
Genius:Einstein
21:50
Reign
22:30
Supergirl
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:20
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Φάκελοι
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
21:55
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
23:05
Butterfly
7:30
Παιδική Ζώνη
16:00
Expedition with Steve Backshall
16:50
Little House on the Prairie
17:40
Baywatch
18:20
Victoria
19:10
Art of Space
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Quest for Knowledge
21:00
Genius:Picasso
21:45
Reign
22:30
Supergirl
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
21:55
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
22:00
Ταινία/Tumbledown
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
23:40
Graham Norton Show
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Βουλή των Αντιπροσώπων
13:10
Παιδική Ζώνη
16:00
Expedition with Steve Backshall
16:50
Little House on the Prairie
17:40
Baywatch
18:20
Victoria
19:10
Art of Space
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Quest for Knowledge
21:00
Graham Norton Show
21:50
Movie Time
22:15
Ταινία/Sara
23:45
Art of Space
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Η Κόρη του Θόδωρου
23:00
Ειδήσεις
7:45
Όλα στον Αέρα
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:00
Καμώματα τζι Αρώματα
10:15
Xάλκινα Χρόνια
12:30
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Φάκελοι
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Κάποτε το '80
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
ArtCafe
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Κάποτε το '80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:00
Ειδήσεις
23:05
Graham Norton Show
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:00
Ποπ Κορν
15:30
Τετ Α Τετ
16:40
Little House on the Prairie
17:30
Baywatch
18:15
Victoria
19:10
Art of Space
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Quest for Knowledge
21:00
Graham Norton Show
21:50
Exploding Sun - 1ον & 2ον
7:45
Καλημέρα κύριε Τάκη
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:00
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Χάλκινα Χρόνια
12:30
Κοίτα με στα Μάτια
13:00
Φάκελοι Κύπρου
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Kάποτε το '80
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πεταλούδα
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Κάποτε το '80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:00
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
EU 4 U
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Art Café
15:15
Σπίτι στη Φύση
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Μαζί/Birlikte
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Κυρά του Μεταξιού
18:50
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
19:20
Κάποτε το '80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Tαινία/Eddie the Eagle
23:30
Ειδήσεις
23:35
Graham Norton Show
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Χώρα του Γιατί
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
Expedition with Steve Backshall
16:50
Little House on the Prairie
17:40
Baywatch
18:20
Victoria
19:50
English News
20:00
Haberler
20:10
Quest for Knowledge
21:00
Graham Norton Show
21:50
Poldark
7:30
Θεία Λειτουργία
10:10
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
Χωρίς Αποσκευές
11:30
Στην Άκρη του Παράδεισου
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
ArtCafe
15:15
Σπίτι στη Φύση
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Μαζί/Birlikte
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Πεταλούδα
18:50
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
19:20
Κάποτε το '80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Κύπριοι του Κόσμου
22:30
Κάποτε το '80
23:00
Ειδήσεις