Πρόγραμμα Εβδομάδας : 06/01/2020 - 12/01/2020

7:00
Θεία Λειτουργία
10:00
Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού
11:00
Ταινία/Smart Cookies
12:30
Κυπριώτικο Σκετς/Ο Έχων δύο Χιτώνας
13:00
Κυπριώτικο Σκετς/Τα Λουκάνικα, ο Σκαλαπούνταρος τζαι ο μάστρε Πέρικλος
13:30
Κυπριώτικο Σκετς/Ο Σκαλαπούνταρος
14:30
ΠΑΡΕΒ
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
17:55
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Κυπριώτικο Σκετς/Εκούφανεν ο Φώτης
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τετ Α Τετ
23:05
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
23:10
Ειδήσεις
23:15
Das Boot
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:15
Ταινία/Jamais Contente
17:45
Ταινία/Karen Kingsbury's the Bridge Part2
19:15
ΠΑΡΕΒ
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Μαζί/Birlikte
21:05
Γκολ και Θέαμα
22:30
Ταινία/Manchester by the Sea
7:00
Θεία Λειτουργία
10:00
Τελετή Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού
11:00
Σήμερα τα Φώτα
12:30
Κυπριώτικο Σκετς/Ο Έχων δύο Χιτώνας
13:00
Κυπριώτικο Σκετς/Τα Λουκάνικα, ο Σκαλαπούνταρος τζαι ο μάστρε Πέρικλος
13:30
Κυπριώτικο Σκετς/Ο Σκαλαπούνταρος
14:30
ΠΑΡΕΒ
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς/Εκούφανεν ο Φώτης
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τετ Α Τετ
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Xάλκινα Χρόνια
22:00
EU 4 U
23:00
Ειδήσεις
23:05
Das Boot
7:30
Παιδική Ζώνη
16:00
The Story of God with Morgan Freeman
16:50
Little House on the Prairie
17:40
The Love Boat
18:40
Baywatch
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Euromaxx a la Carte
21:00
Supergirl
21:45
Isabel
23:00
Borgen
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
ΕU 4 U
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
22:10
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
22:15
Φάκελοι
23:15
Ειδήσεις
23:20
Das Boot
21:25
Χάλκινα Χρόνια
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
The Story of God with Morgan Freeman
16:50
Little House on the Prairie
17:40
The Love Boat
18:40
Baywatch
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Euromaxx a la Carte
21:00
Supergirl
21:45
Isabel
23:00
Borgen
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:20
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Φάκελοι
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
21:55
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
23:05
Das Boot
7:30
Παιδική Ζώνη
16:00
The Story of God with Morgan Freeman
16:50
Little House on the Prairie
17:40
Baywatch
18:30
Man with a Plan
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Euromaxx a la Carte
20:30
Euromaxx Design
21:00
Supergirl
21:45
Isabel
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
21:55
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
22:00
Ταινία/Love,Rosie
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
23:45
Graham Norton Show
7:30
Παιδική Ζώνη
16:00
The Story of God with Morgan Freeman
16:50
Little House on the Prairie
17:40
Baywatch
18:30
Man with a Plan
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Euromaxx Design
21:00
Graham Norton Show
21:50
Movie Time
22:15
Ταινία/Kapringen
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Η Κόρη του Θόδωρου
23:00
Ειδήσεις
7:45
Καλημέρα κύριε Τάκη
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:00
Καμώματα τζι Αρώματα
10:15
Xάλκινα Χρόνια
12:35
Movie Time
13:00
Φάκελοι
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Κάποτε το '80
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
ArtCafe
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πεταλούδα
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Κάποτε το '80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Ταινία/Anything for Love
23:00
Ειδήσεις
23:05
Graham Norton Show
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:00
Ποπ Κορν
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Little House on the Prairie
17:50
Baywatch
18:40
Man with a Plan
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Euromaxx Design
21:00
Graham Norton Show
22:00
Ταινία/Before Midnight
7:45
Καλημέρα κύριε Τάκη
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:00
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Χάλκινα Χρόνια
12:30
Road Trip
13:00
Φάκελοι Κύπρου
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Kάποτε το '80
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πεταλούδα
18:50
Road Trip
19:20
Κάποτε το '80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Σάββατο κι Απόβραδο
23:00
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
EU 4 U
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Art Café
15:15
Σπίτι στη Φύση
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Μαζί/Birlikte
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πεταλούδα
18:50
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
19:20
Κάποτε το '80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Tαινία/Eye in the Sky
23:10
Ειδήσεις
23:15
Graham Norton Show
7:30
Θεία Λειτουργία
10:10
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
Άκου να Δεις
11:30
Στην Άκρη του Παράδεισου
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
ArtCafe
15:15
Σπίτι στη Φύση
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Μαζί/Birlikte
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Πεταλούδα
18:50
Ο Δρόμος έχει τη δική του Ιστορία
19:20
Κάποτε το '80
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Κύπριοι του Κόσμου
22:00
ArtCafe
23:00
Ειδήσεις