Πρόγραμμα Εβδομάδας : 14/01/2019 - 20/01/2019

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Σειρά/Vanity Fair
23:00
Ειδήσεις
23:05
Προσωπογραφίες
0:00
Ταινία/Rocky Balboa
6:30
Κύπριοι του Κόσμου
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Little House on the Prairie
16:50
The Love Boat
17:50
Ντοκιμαντέρ/Quest for Knowledge
18:20
Ντοκιμαντέρ/Art of Space
18:45
National Geographic:Egypt's Treasure Guardians
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/Great Outdoors
20:30
Ντοκιμαντέρ/I.Q
21:00
Γκολ και Θέαμα
22:30
Ταινία/Rocky Balboa
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Γενιές της Σιωπής
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Σειρά/Vanity Fair
23:00
Ειδήσεις
23:05
EU4U
0:00
Ταινία/Danton
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Γενιές της Σιωπής
23:00
Ειδήσεις
23:05
EU4U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Σειρά/Vanity Fair
23:00
Ειδήσεις
23:05
Φάκελοι Κύπρος
0:00
Ταινία/Crank High Voltage
7:00
Road Trip
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
Little House on the Prairie
16:50
The Love Boat
17:50
Ντοκιμαντέρ/Quest for Knowledge
18:15
National Geographic:Billy the Kid
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/Great Outdoors
20:30
Ντοκιμαντέρ/I.Q
21:00
Σειρά/The Good Wife
22:00
Ταινία/Crank High Voltage
23:30
Ντοκιμαντέρ/Money Art 1
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Γενιές της Σιωπής
23:00
Ειδήσεις
23:05
Φάκελοι Κύπρος
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
23:05
Εμείς κι ο Κόσμος μας
0:00
Ταινία/Cracks
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ευθέως
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ταινία/The Best Offer
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
0:30
Graham Norton Show
1:20
Tαινία/Carmen
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Οι Γενιές της Σιωπής
23:00
Ειδήσεις
7:45
Ο Αριστείδης και το Σόϊ του
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Χάλκινα Χρόνια
12:30
Movie Time
13:00
Φάκελοι Κύπρος
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Πεταλούδα
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
ArtCafe
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Road Trip
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Ταινία/Birthday Wish
23:00
Ειδήσεις
23:05
Graham Norton Show
0:00
Tαινία/Sunshine Cleaning
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Little House on the Prairie
16:50
The Love Boat
17:50
Τετ Α Τετ
19:00
Ντοκιμαντέρ/Euromaxx on Vacation
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/Whose World Is It
20:30
Ντοκιμαντέρ/I.Q
21:00
Graham Norton Show
22:00
Tαινία/Sunshine Cleaning
23:30
Ντοκιμαντέρ/Euromaxx on Vacation
7:45
Ο Αριστείδης και το Σόϊ του
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:00
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Χάλκινα Χρόνια
13:00
Φάκελοι Κύπρος
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Πεταλούδα
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Cafe
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Road Trip
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Σάββατο κι Απόβραδο
23:00
Ειδήσεις
7:00
Θεία Λειτουργία
10:10
Kαμώματα τζι Αρώματα
11:10
Road Trip
11:40
Χωρίς Αποσκευές
12:10
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
ArtCafe
15:00
EU4U
16:15
Τετ Α Τετ
17:30
Σπίτι στη Φύση
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Τετ Α Τετ
22:30
Ταινία/Cake
23:30
Ειδήσεις
23:35
Ταινία (συνέχεια)
0:15
Graham Norton Show
7:30
Θεία Λειτουργία
10:15
Καμώματα τζι Αρώματα
11:10
Road Trip
11:35
Χωρίς Αποσκευές
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Σάββατο κι Απόβραδο
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Τετ Α Τετ
17:30
Σπίτι στη Φύση
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τετ Α Τετ
22:15
Κύπριοι του Κόσμου
23:45
Ειδήσεις