Πρόγραμμα Εβδομάδας : 26/11/2018 - 02/12/2018

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Σειρά/Poldark 4
23:30
Ειδήσεις
23:45
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
0:45
Ταινία/Rocky
6:45
Κύπριοι του Κόσμου
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
The Love Boat
17:00
Taxi
17:30
Frasier
18:00
Ντοκιμαντέρ/Global Ideas
18:30
Ντοκιμαντέρ/IQ
19:00
Δημοσιογραφική Διάσκεψη ΑΚΕΛ
20:00
English News
20:10
Haberler
20:20
National Geographic:Cesar Milan's Dog Nation
21:05
Γκολ και Θέαμα
22:30
Ταινία/Rocky
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Οι Γενιές της Σιωπής
23:30
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Κυπριώτικο Σκετς
23:30
Ειδήσεις
23:35
EU4U
0:30
Ταινία/Du Rififi Chez les Hommes
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Οι Γενιές της Σιωπής
23:30
Ειδήσεις
23:35
EU4U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Κυπριώτικο Σκετς
23:30
Ειδήσεις
23:35
Φάκελοι Κύπρος
0:35
Ταινία/Quacker Oaths
7:00
Road Trip
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
The Love Boat
17:00
Taxi
17:30
Frasier
18:00
Ντοκιμαντέρ/Global Ideas
18:30
National Geographic:Cesar Milan's Dog Nation
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/IQ
20:30
Ντοκιμαντέρ/Railway Stories
21:00
Σειρά/Borgen
22:00
Ταινία/Quacker Oaths
23:30
Ντοκιμαντέρ/Money Art
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Οι Γενιές της Σιωπής
23:30
Ειδήσεις
23:35
Φάκελοι Κύπρος
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Ευθέως
23:30
Ειδήσεις
23:35
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
0:35
Ταινία/The First Time
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Ευθέως
23:30
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ταινία/The Paperboy
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
0:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
1:00
Ταινία/Heaven's Gate
7:00
Ιστορία της Αρχαίας Κύπρου
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Βουλή των Αντιπροσώπων
13:00
Παιδική Ζώνη
16:00
The Love Boat
17:00
Taxi
17:30
Frasier
18:00
Movie Time
18:30
Ντοκιμαντέρ/21 Rue la Boetie
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/Great Outdoors
20:30
Ντοκιμαντέρ/Railway Stories
21:15
Graham Norton Show
22:00
Ταινία/Heaven's Gate
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Πέτρινο Ποτάμι
19:25
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Άκου να Δεις
22:30
Οι Γενιές της Σιωπής
23:30
Ειδήσεις
7:45
Αυτός Αυτή και το Μυστήριο
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:00
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Άκου να Δεις
11:30
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Movie Time
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Πεταλούδα
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
ArtCafe
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Road Trip
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Ταινία/Double Wedding
23:00
Ειδήσεις
23:05
Graham Norton Show
0:00
Ταινία/Kingsman:The Secret Service
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Little House on the Prairie
17:30
Τετ Α Τετ
18:40
Ντοκιμαντέρ/Orsay,Chronicles of a Museum
19:30
English News
19:40
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/Great Outdoors
20:30
Ντοκιμαντέρ/Railway Stories
21:05
Graham Norton Show
22:00
Ταινία/Kingsman:The Secret Service
7:45
Αυτός Αυτή και το Μυστήριο
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:30
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
Άκου να Δεις
12:00
Χάλκινα Χρόνια
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Πεταλούδα
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Cafe
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Road Trip
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Αθλητικό Σάββατο
21:35
Σάββατο κι Απόβραδο
23:00
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:10
Καμώματα τζι Αρώματα
11:10
Άκου να Δεις
12:10
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι Περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
ArtCafe
15:15
EU4U
16:15
Τετ Α Τετ
17:30
Σπίτι στη Φύση
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:35
Τετ Α Τετ
22:45
Graham Norton Show
23:30
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:15
Καμώματα τζι Αρώματα
11:10
Άκου να Δεις
12:00
Χάλκινα Χρόνια
13:30
Αμύνεσθαι Περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Σάββατο κι Απόβραδο
15:45
Ποπ Κορν
16:15
Τετ Α Τετ
17:30
Σπίτι στη Φύση
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Αθλητική Κυριακή
21:35
Τετ Α Τετ
22:45
Κύπριοι του Κόσμου
23:45
Ειδήσεις