Πρόγραμμα Εβδομάδας : 23/05/2022 - 29/05/2022

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
Γκολ και Θέαμα
23:45
Με τη Φωνή σου
7:00
Παιδική Ζώνη
15:00
Ποπ Κορν
15:40
Μανώλης και Κατίνα
16:05
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Baywatch
18:15
Κοίτα με στα Μάτια
18:30
Με τη Φωνή σου
17:45
Σελίδες Ιστορίας
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Death in Paradise
22:00
MotherFatherSon
23:00
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
7:30
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
Γκολ και Θέαμα
23:45
Με τη Φωνή σου
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
The Luminaries
23:45
EU4U
7:30
Παιδική Ζώνη
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Baywatch
17:45
Κοίτα με στα Μάτια
18:00
Quest for Knowledge
18:30
EU4U
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Death in Paradise
22:00
MotherFatherSon
23:00
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
EU4U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
The Luminaries
23:45
Economic Echo
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Στη Χώρα του Γιατί
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Baywatch
17:45
Κοίτα με στα Μάτια
18:00
Quest for Knowledge
18:30
Economic Echo
19:30
Σελίδες Ιστορίας
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Death in Paradise
22:00
Maigret
23:30
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
Economic Echo
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Προκλήσεις
23:00
Ειδήσεις
23:05
The Luminaries
0:00
Εκείνη & Εκείνοι
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Προκλήσεις
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Ντοκιμαντέρ/Πύρινος Εφιάλτης
22:40
Ειδήσεις
22:45
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
0:15
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
7:30
Παιδική Ζώνη
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Baywatch
17:45
Κοίτα με στα Μάτια
18:00
Quest for Knowledge
18:30
Μαζί/Birlikte
19:30
Σελίδες Ιστορίας
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Ακάμας η Γη του Μύθου
22:00
Movie Time
22:20
Ταινία/The Last Film Festival
23:45
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Στην Άκρη του Παράδεισου
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Ντοκιμαντέρ/Πύρινος Εφιάλτης
23:00
Ειδήσεις
7:30
Λούνα Παρκ
8:00
Με τη Φωνή σου
9:00
Ειρήνη Πάσι
10:00
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
11:00
Χρονογράφημα
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Road Story
16:30
Art Café
17:30
Μουσικό Ραντεβού
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Play List
22:15
Ταινία/Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης
23:15
Ειδήσεις
23:20
Τανία (συνέχεια)
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Baywatch
17:45
Σπίτι στη Φύση
18:15
Χρονογράφημα
18:45
Προσωπογραφίες
19:30
Σελίδες Ιστορίας
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Ταινία/Next Level
22:30
Movie Time
23:00
Quest for Knowledge
7:30
Λούνα Παρκ
8:00
Με τη Φωνή σου
9:00
Ειρήνη Πάσι
10:00
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
11:00
Χρονογράφημα
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Road Story
16:30
Art Café
17:30
Μουσικό Ραντεβού
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο σκετς
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Play List
22:30
Προσωπικότητες
23:30
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:30
Σπίτι στη Φύση
11:00
Κοίτα με στα Μάτια
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις
14:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Μουσικό Ραντεβού
15:30
Προσωπογραφίες
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Εκείνη & Εκείνοι
17:50
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις
21:00
Παραδοσιακή Βραδιά
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία/Bel Canto
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Στη Χώρα του Γιατί
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Στη Χώρα του Γιατί
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Baywatch
17:45
Κοίτα με στα Μάτια
18:00
Τα γενόμενα παρα του Γάλακτος
18:30
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
19:30
Σελίδες Ιστορίας
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Τηλεμαραθώνιος για την Ουκρανία
23:00
Εκείνη & Εκείνοι
7:30
Θεία Λειτουργία
10:30
Σπίτι στη Φύση
11:00
Κοίτα με στα Μάτια
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις
14:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Road Story
15:30
Προσωπογραφίες
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Εκείνη & Εκείνοι
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο σκετς
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις
21:00
Παραδοσιακή Βραδιά
23:00
Ειδήσεις