Πρόγραμμα Εβδομάδας : 20/03/2023 - 26/03/2023

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Ειρήνη Πάσι
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Σε Ξένα Χέρια
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Ποιος Ρωτά?
19:30
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Γκολ και Θέαμα
23:30
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Ειρήνη Πάσι
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Το Πέτρινο Ποτάμι
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Γκολ και Θέαμα
23:30
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Ειρήνη Πάσι
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Σε Ξένα Χέρια
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Ποιος Ρωτά?
19:00
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Κώδικας Σιωπής
23:00
Ειδήσεις
23:05
MotherFatherSon
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Ειρήνη Πάσι
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Πέτρινο Ποτάμι
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Καμώματα τζι Αρώματα
19:30
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Κώδικας Σιωπής
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κυπριώτικο σκετς
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Σε Ξένα Χέρια
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Ποιος Ρωτά?
19:30
Κυπριώτικο σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Αγορά
23:00
Ειδήσεις
23:05
The Mallorca Files
0:00
Eurovision Flashback
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κυπριώτικο σκετς
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Πέτρινο Ποτάμι
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Καμώματα τζι Αρώματα
19:30
Κυπριώτικο σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Αγορά
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κυπριώτικο σκετς
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Σε Ξένα Χέρια
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Ποιος Ρωτά?
19:00
Κυπριώτικο σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Προκλήσεις
23:00
Ειδήσεις
23:05
Εκείνη & Εκείνοι
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κυπριώτικο σκετς
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Πέτρινο Ποτάμι
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Καμώματα τζι Αρώματα
19:30
Κυπριώτικο σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Προκλήσεις
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κοίτα με στα Μάτια
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
16:00
Όλα στον Αέρα
17:00
Σε Ξένα Χέρια
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Ποιος Ρωτά?
19:00
Το Καφενείο
20:00
Ειδήσεις
21:00
Τρικυμία
22:00
Ταινία/Grace of Monaco
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα
11:00
Κοίτα με στα Μάτια
11:30
Γευστικό Ταξίδι
12:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:00
Ειδήσεις
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γευστικό Ταξίδι
15:30
Όλα στον Αέρα
17:00
Πέτρινο Ποτάμι
18:00
Η Ακολουθία των Χαιρετισμών
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τρικυμία
22:00
Καμώματα τζι Αρώματα
23:00
Ειδήσεις
7:30
Λούνα Παρκ
8:00
Κώδικας Σιωπής
9:00
Ειρήνη Πάσι (με υπότιτλους)
10:00
Αγορά
11:00
Γευστκό Ταξίδι στο Χωριό
11:30
Αθλητικό Πανόραμα
12:00
Θεατρικό/Ιωαννίκιος
13:50
Τηλεταινία/Καπετάν Πανάγος Λούμπας
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Art Café
17:00
Ντοκουμέντο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
19:00
Ειρήνη Πάσι
19:30
Κυπριώτικο σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Μήνυμα του Πρέσβη της Ελλάδας
21:10
Play List
22:30
Ορατόριο/Ες Άχραντον Χρόνον
23:15
Ειδήσεις
23:20
Θεατρικό/Παπαφλέσσας-1821 Οι Αληθινοί Ήρωες
6:30
Little House on the Prairie
7:20
Flipper
8:00
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
14:10
Ποπ Κορν
14:45
UEFA Magazine
15:15
UEFA Qualifiers/Pre-game
16:20
UEFA Qualifiers/ΣΚΩΤΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Αγώνας
18:00
Ειδήσεις στη Νοηματική
18:30
English News
18:40
Haberler
19:00
Εκείνη & Εκείνοι
20:00
Κεντρικό Δελτίο και στη Νοηματική
21:00
Ταινία/A Midsummer's Hawaiian Dream
22:30
Ταινία/Mystere a l'Elysee
7:30
Λούνα Παρκ
8:00
Κώδικας Σιωπής
9:00
Ειρήνη Πάσι
10:00
Αγορά
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Αθλητικό Πανόραμα
12:00
Μουσικοθεατρική παράσταση/Από το '21 στο '55
13:50
Τηλεταινία/Καπετάν Πανάγος Λούμπας
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Art Café
17:00
Ντοκουμέντο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
19:00
Ειρήνη Πάσι
19:30
Κυπριώτικο σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Μήνυμα του Πρέσβη της Ελλάδας
21:10
Play List
22:30
Ορατόριο/Ες Άχραντον Χρόνον
23:15
Ειδήσεις
23:20
Προσωπικότητες
7:30
Θεία Λειτουργία
10:10
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
11:00
Σπίτι στη Φύση
11:30
Κύπρος,Ένα Προσκύνημα
12:00
Play List
13:30
Κοίτα με στα Μάτια
14:00
Ειδήσεις
14:30
Αμύνεσθαι Περι Πάτρης
15:00
Μουσικό Ραντεβού
15:30
Προσωπογραφίες
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Εκείνη & Εκείνοι
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
19:00
Ειρήνη Πάσι
19:30
Κυπριώτικο σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Παραδοσιακή Βραδιά
23:00
Ειδήσεις
23:05
Αθλητικό Πανόραμα
8:00
Παιδική Ζώνη
15:05
Flipper
15:50
Little House on the Prairie
17:05
Eurovision Flashback
18:00
Ειδήσεις στη Νοηματική
18:30
English News
18:40
Haberler
19:00
Μαζί/Birlikte
20:00
Κεντρικό Δελτίο και στη Νοηματική
21:00
Ταινία/Mark Felt
22:40
Ταινία/Mystere Place Vendome
7:30
Θεία Λειτουργία
10:10
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
11:00
Σπίτι στη Φύση
11:30
Κύπρος,Ένα Προσκύνημα
12:00
Play List
13:30
Κοίτα με στα Μάτια
14:00
Ειδήσεις
14:30
Αμύνεσθαι Περι Πάτρης
15:00
Μουσικό Ραντεβού
15:30
Προσωπογραφίες
16:30
Χρονογράφημα
17:00
Εκείνη & Εκείνοι
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:30
Γευστικό Ταξίδι στο Χωριό
19:00
Ειρήνη Πάσι
19:30
Κυπριώτικο σκετς
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Παραδοσιακή Βραδιά
23:00
Ειδήσεις