Πρόγραμμα Εβδομάδας : 29/11/2021 - 05/12/2021

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
Προκλήσεις
23:45
Με τη Φωνή σου
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Bonanza
17:50
Κοίτα με στα Μάτια
18:00
Euromaxx a la Carte
18:30
Με τη Φωνή σου
19:30
Σελίδες Ιστορίας
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Κοίτα με στα Μάτια
21:30
Power of Sports
22:00
Γκολ και Θέαμα
23:30
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Το Μυστικό της Πεταλούδας
23:00
Ειδήσεις
23:05
Προκλήσεις
0:00
Γκολ και Θέαμα
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:15
Σελίδες Ιστορίας
10:20
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
FBI
23:30
EU4U (με υπότιτλους)
7:30
Παιδική Ζώνη
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Bonanza
17:50
Σελίδες Ιστορίας
18:00
EU4U (με υπότιτλους)
19:00
Κοίτα με στα Μάτια
19:15
LEN Water Polo Champions League ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΖODIAC
20:30
Euromaxx a la Carte
21:00
English News
21:10
Haberler
21:15
The Seventies
22:00
My Brilliant Friend 2
23:00
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Το Μυστικό της Πεταλούδας
23:00
Ειδήσεις
23:05
EU4U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
21:50
Το Μυστικό της Πεταλούδας
22:40
Ειδήσεις
22:45
FBI
23:30
Economic Echo (με υπότιτλους)
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Στη Χώρα του Γιατί
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Bonanza
17:50
Σελίδες Ιστορίας
18:00
Euromaxx a la Carte
18:30
Economic Echo
19:30
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
The Seventies
22:00
My Brilliant Friend 2
23:00
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Το Μυστικό της Πεταλούδας
23:00
Ειδήσεις
23:05
Economic Echo
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
15:00
Επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στη Κύπρο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
22:40
Ειδήσεις
22:45
FBI
23:30
Εκείνη & Εκείνοι (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Μπλακ Φόρεστ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Εκείνη & Εκείνοι
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
10:55
Σελίδες Ιστορίας
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρονογράφημα
16:00
Τελετή στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στη Πρεσβεία του Βατικανού
17:00
Χρυσές Συνταγές
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Καμώματα τζι' Αρώματα
20:00
Ειδήσεις
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
22:40
Ειδήσεις
22:45
FBI
23:30
Teen Manifesto
7:30
Παιδική Ζώνη
9:55
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
10:00
Επίσκεψη Πάπα Φραγκίσκου στη Κύπρο-Λειτουργία σε ζωντανή μετάδοση από το ΓΣΠ
11:30
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
11:35
Euromaxx Architecture
12:00
Συνεδρία Ολομέλειας της Βουλής
14:00
Κοίτα με στα Μάτια
14:05
Παιδική Ζώνη
15:45
Κοίτα με στα Μάτια
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
16:50
Κοίτα με στα Μάτια
17:00
Bonanza
17:50
Σελίδες Ιστορίας
18:00
Euromaxx a la Carte
18:30
Teen Manifesto
19:00
Movie Time
19:30
Ο Δρόμος Έχει τη Δική του Ιστορία
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Apollo 13: The Inside Story
22:00
Ταινία/Genius
23:45
Χάλκινα Χρόνια (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Όλα στον Αέρα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Η Τελευταία Ώρα
19:20
Καμώματα τζι' Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Teen Manifesto
22:30
Με τη Φωνή σου
23:30
Ειδήσεις
7:45
Βήματα στην Άμμο
8:30
Με τη Φωνή σου
9:30
Ειρήνη Πάσι (με υπότιτλους)
10:30
Χρονογράφημα
11:00
Teen Manifesto
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Road Story
16:30
Art Café
17:30
Μουσικό Ραντεβού
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Project Nostalgia
22:15
Ελληνική ταινία/Amore Mio
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
7:45
Βήματα στην Άμμο
8:30
Με τη Φωνή σου
9:30
Ειρήνη Πάσι
10:30
Χρονογράφημα
11:00
Teen Manifesto
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Μαζί/Birlikte
15:30
Κύπριοι του Κόσμου
16:00
Road Story
16:30
Art Café
17:30
Μουσικό Ραντεβού
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Project Nostalgia
22:15
Η Ζωή μας ένα Τραγούδι
23:30
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:30
Σπίτι στη Φύση
11:00
Κοίτα με στα Μάτια
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις
14:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Movie Time
15:30
Προσωπογραφίες
16:15
Project Nostalgia
17:00
Road Story
17:30
Χρονογράφημα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Τα Καλύτερα μας Χρόνια
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά
23:20
Ειδήσεις
23:30
Εκείνη & Εκείνοι
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Στη Χώρα του Γιατί
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Στη Χώρα του Γιατί
16:00
Μανώλης και Κατίνα
16:30
Ιστορίες του Χωρκού
17:00
Baywatch
17:45
Μαζί/Birlikte
18:30
Εκείνη & Εκείνοι
19:30
Σελίδες Ιστορίας
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων στη Νοηματική
21:00
Ταινία/Miss Sloane
23:15
The Seventies
0:00
Μουσικό Ραντεβού
7:30
Θεία Λειτουργία
10:30
Σπίτι στη Φύση
11:00
Κοίτα με στα Μάτια
11:30
Χρυσές Συνταγές-Weekend Edition
12:00
Brand News
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:30
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Road Story
15:30
Προσωπογραφίες
16:30
Project Nostalgia
17:30
Χρονογράφημα
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
19:20
Ειρήνη Πάσι
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά
23:15
Ειδήσεις
23:30
Εκείνη & Εκείνοι