Πρόγραμμα Εβδομάδας : 17/05/2021 - 23/05/2021

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Είναι Θέμα Υγείας
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Βουλευτικές Εκλογές 2021
23:00
Ειδήσεις
23:05
Γυναίκα της Κύπρου
8:00
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:10
Baywatch
18:00
Euromaxx a la Carte
18:30
Σπίτι στη Φύση
19:00
LEN Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου /Τελικοί Κολύμβησης
20:20
English News
20:30
Haberler
20:40
Travel Diary
21:00
Γκολ και Θέαμα
22:30
Χάλκινα Χρόνια
23:20
Winners and Losers
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Είναι Θέμα Υγείας
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Βουλευτικές Εκλογές 2021
23:00
Ειδήσεις
23:05
Γυναίκα της Κύπρου
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Είναι Θέμα Υγείας
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
65ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision
0:05
EU 4 U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Είναι Θέμα Υγείας
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:00
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κοντά Έπεσες
19:10
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
65ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision
0:05
EU 4 U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:25
Κοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Βουλευτικές Εκλογές 2021
23:00
Ειδήσεις
23:05
Αφανείς Ήρωες (με υπότιτλους)
8:00
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:10
Baywatch
17:55
Εκδήλωση ΕΔΕΚ
19:00
LEN Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου /Τελικοί Κολύμβησης
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
English News
22:10
Haberler
22:15
65ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Υποβολή Υποψηφιοτήτων
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Βουλευτικές Εκλογές 2021
23:00
Ειδήσεις
23:05
Aφανείς Ήρωες (με υπότιτλους)
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Είναι Θέμα Υγείας
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
65ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision
0:05
Μαζί/Birlikte
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Είναι Θέμα Υγείας
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
65ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision
0:05
Μαζί/Birlikte
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Είναι Θέμα Υγείας
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Kοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Βουλευτικές Εκλογές 2021
23:00
Επιστήμη και Κοινωνία
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:00
Είναι Θέμα Υγείας
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Γυναίκα
15:35
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κοντά Έπεσες
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Βουλευτικές Εκλογές 2021
23:00
Ειδήσεις
23:05
Επιστήμη και Κοινωνία
7:45
Travel Diary
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Στην Άκρη του Παράδεισου
9:30
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
Λούνα Παρκ (με υπότιτλους)
12:00
Χρονογράφημα (με υπότιτλους)
12:30
Γυναίκα της Κύπρου (με υπότιτλους)
13:30
Σπίτι στη Φύση
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Μαζί/Birlikte
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
19:20
Λούνα Παρκ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Eorovision Εισαγωγικό Φιλμάκι
22:00
65ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Ιστορίες του Χωρκού
16:30
Μανώλης και Κατίνα
17:00
Παραδοσιακά Ζυμώματα και Άρτοι της Κύπρου
17:30
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
18:30
Movie Time
19:00
LEN Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου /Τελικοί Κολύμβησης
20:40
English News
20:50
Haberler
21:00
Ταινία/Walking the Dog
22:30
Ταινία/The Place Beyond the Pines
7:45
Travel Diary
8:15
Βήματα στην Άμμο
8:45
Στην Άκρη του Παράδεισου
9:30
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
Λούνα Παρκ
12:00
Χρονογράφημα (με υπότιτλους)
12:30
Γυναίκα της Κύπρου (με υπότιτλους)
13:30
Σπίτι στη Φύση
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Μαζί/Birlikte
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Κυπριώτικο Σκετς
19:20
Λούνα Παρκ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητικό Σάββατο
21:30
Ειδική εκπομπή για την Eurovision
22:00
65ος Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
Η Ζωή μας ένα Τραγούδι
12:00
Χωρίς Αποσκευές
12:30
Brand News
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Επιστήμη και Κοινωνία (με υπότιτλους)
16:30
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
17:15
Χρονογράφημα
17:45
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Αφανείς Ήρωες
18:55
Μουσικό Ραντεβού
19:20
Λούνα Παρκ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:25
Ειδήσεις
23:30
Eurovision Flashback
7:30
Θεία Λειτουργία
10:00
Καμώματα τζι Αρώματα
11:00
Η Ζωή μας ένα Τραγούδι
12:00
Χωρίς Αποσκευές
12:30
Brand News
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Αμύνεσθαι περι Πάτρης
15:00
Επιστήμη και Κοινωνία
16:15
Σε Προσκυνώ Γλώσσα
17:15
Χρονογράφημα (με υπότιτλους)
17:45
Πολιτιστικό Ημερολόγιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Αφανείς Ήρωες
18:55
Μουσικό Ραντεβού
19:20
Λούνα Παρκ
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Αθλητική Κυριακή
21:30
Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
23:00
Ειδήσεις