Πρόγραμμα Εβδομάδας : 27/05/2019 - 02/06/2019

6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:10
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ευρωεκλογές 2019
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ευρωεκλογές 2019
23:00
Ειδήσεις
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Μοντέρνα Οικογένεια
23:00
Ειδήσεις
23:05
EU4U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Μοιραία Φεγγάρια
23:00
Ειδήσεις
23:05
EU4U
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:10
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Μοντέρνα Οικογένεια
23:00
Ειδήσεις
23:05
Φάκελοι Κύπρου
7:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Χώρα του Γιατί
16:00
Little House on the Prairie
16:50
The Love Boat
17:45
Ντοκιμαντέρ/Art of Space
18:15
Ντοκιμαντέρ/Euromaxx on Vacation
18:45
National Geographic:Origins the Journey of Human Kind
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/Quest for Knowledge
20:30
Ντοκιμαντέρ/Power of Sports
21:00
Σειρά/Supergirl
21:45
Σειρά/Poldark
22:45
Ταινία/Rio I Love You
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χρονογράφημα
21:10
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Μοιραία Φεγγάρια
23:00
Ειδήσεις
23:05
Φάκελοι Κύπρου
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:10
Οδός Ελευθερίας
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Από Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Πολιτιστικό Δελτίο
21:05
Οδός Ελευθερίας
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Καμώματα τζι Αρώματα
19:00
Ο πιο Αδύναμος Κρίκος
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Ταινία/One Chance
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
23:45
Graham Norton Show
0:30
Ελληνική ταινία/Ουρανία
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Βουλή των Αντιπροσώπων
13:15
Παιδική Ζώνη
16:00
Little House on the Prairie
16:50
The Love Boat
18:00
Movie Time
18:25
Ντοκιμαντέρ/Euromaxx Architecture
18:50
National Geographic:Origins the Journey of Human Kind
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/Quest for Knowledge
20:30
Ντοκιμαντέρ/Power of Sports
21:00
Graham Norton Show
21:50
Σειρά/Victoria
23:05
Ελληνική ταινία/Ουρανία
6:45
Πρώτη Ενημέρωση
9:30
Όμορφη Μέρα Κάθε Μέρα
11:30
Απο Μέρα σε Μέρα
14:30
Εμείς κι ο Κόσμος μας
15:30
Χρυσές Συνταγές
16:30
Happy Hour με τον Ανδρέα Γιόρτσιο
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Πέτρινο Ποτάμι
19:20
Καμώματα τζι Αρώματα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Χάλκινα Χρόνια
22:00
Μοιραία Φεγγάρια
23:00
Ειδήσεις
7:45
Ευρωκυπραίοι
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:00
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Xάλκινα Χρόνια
12:30
Movie Time
13:00
Φάκελοι Κύπρου
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Πεταλούδα
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
ArtCafe
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Road Trip
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:15
Ταινία/Playing for Keeps
23:00
Ειδήσεις
23:05
Graham Norton Show
0:00
Ταινία/Spy
7:30
Παιδική Ζώνη
11:00
Ποπ Κορν
11:30
Παιδική Ζώνη
15:30
Ποπ Κορν
16:00
Little House on the Prairie
16:50
The Love Boat
17:45
Ντοκιμαντέρ/Art of Space
18:15
Τετ Α Τετ
19:40
English News
19:50
Haberler
20:00
Ντοκιμαντέρ/Quest for Knowledge
20:30
Ντοκιμαντέρ/Power of Sports
21:00
Graham Norton Show
22:00
Tαινία/Spy
23:30
Ντοκιμαντέρ/Art of Space
7:45
Ευρωκυπραίοι
8:15
Βήματα στην Άμμο
9:00
Καμώματα τζι Αρώματα
10:30
Χάλκινα Χρόνια
12:30
Road Trip
13:00
Φάκελοι Κύπρου
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Προσωπογραφίες
15:00
Πεταλούδα
16:00
Κύπριοι του Κόσμου
17:00
Art Café
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Road Trip
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Σάββατο κι Απόβραδο
23:00
Ειδήσεις
7:30
Θεία Λειτουργία
10:10
Καμώματα τζι Αρώματα
11:15
Road Trip
11:45
Χάλκινα Χρόνια
12:30
EU4U
13:30
Αμύνεσθαι περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
Art Café
15:15
Χωρίς Αποσκευές
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Ντοκιμαντέρ/Άγιος Σωζόμενος
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:20
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:05
Τετ Α Τετ
22:15
Ταινία/Butch Cassidy and the Sundance Kid
23:00
Ειδήσεις
23:05
Ταινία (συνέχεια)
0:15
Graham Norton Show
7:30
Θεία Λειτουργία
10:10
Καμώματα τζι Αρώματα
11:15
Road Trip
11:45
Χάλκινα Χρόνια
12:30
EU4U
13:30
Αμύνεσθαι περί Πάτρης
14:00
Ειδήσεις στις 14:00
14:15
ArtCafe
15:15
Ποπ Κορν
15:45
Τετ Α Τετ
17:00
Ντοκιμαντέρ/Άγιος Σωζόμενος
18:00
Ειδήσεις στις 18:00
18:15
Κυπριώτικο Σκετς
18:50
Χωρίς Αποσκευές
19:20
Πεταλούδα
20:00
Ειδήσεις στις 20:00
21:00
Τετ Α Τετ
22:15
Κύπριοι του Κόσμου
23:00
Ειδήσεις