Eurovision2019-GDPR

Σημειώσεις για την προστασία δεδομένων για τη συμμετοχή στην Τηλεψηφοφορία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.

Οι παρακάτω πληροφορίες σκοπό έχουν να παρέχουν σε σας ως συμμετέχοντα στην Τηλεψηφοφορία (τηλεφωνική ψηφοφορία) στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision μια επισκόπηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και για τα δικαιώματά σας, βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και ποιος είναι ο σύνδεσμός μου;
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι:
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Κολονία
Γερμανία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας στο
privacy@digame.de

Ποιες πηγές και δεδομένα θα χρησιμοποιήσουμε;
Θα επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε όταν θα ψηφίζετε είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω μηνύματος SMS, χρησιμοποιώντας τις τηλεφωνικές υπηρεσίες από το σταθερό ή το κινητό δίκτυο παροχής υπηρεσιών.
Όταν το κάνετε αυτό, θα συγκεντρώσουμε μόνο τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων από εσάς:
– Τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας (MSISDN-Mobile Station Integrated Services Digital Network Number)
– Την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία συμμετείχατε στην τηλεψηφοφορία
– Το όνομα του παρόχου διχτύου σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας
– Το είδος συμβολαίου που διατηρείτε με τον πάροχο του διχτύου σας (προπληρωμένο, σύμβαση).

Ποια επεξεργασία θα τύχουν τα δεδομένα σας (σκοπός της επεξεργασίας) και ποια είναι η νομική βάση για αυτό;
Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ Γενικό Κανονισμό Επεξεργασίας Δεδομένων (γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR) και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό νόμο περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) και λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία των συμφερόντων, (Άρθρο 6 Παρ. 1 (f) GDPR).

Σε ποιον θα μεταφερθούν τα δεδομένα μου;
Μέσα στην εταιρεία, τα δεδομένα σας θα είναι διαθέσιμα στα τμήματα που τα χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις συμβατικές και νομικές μας υποχρεώσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών και αλλότριων πρακτόρων που εργάζονται για εμάς, ενδέχεται επίσης να λάβουν τα δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, αν δεσμευτούν να διατηρήσουν ιδίως, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα. Αυτοί οι αποδέκτες θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να είναι πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής ή οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών.
Δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε παραλήπτες εκτός της εταιρείας μας. Ενώ δεν είμαστε οι διοργανωτές της τηλεψηφοφορίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision – αυτό το κάνει η η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, cienne Route 17A, CH-1218 Grand-Saconnex (Γενεύη), Ελβετία – ωστόσο, κάτω από το νόμο περί προστασίας δεδομένων θα είμαστε, ο ελεγκτής δεδομένων, όπως ορίζεται από το Άρθρο 4 (7) γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων GDPR, όσον αφορά την τηλεψηφορία. Κι αυτό επειδή θα παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης, μόνο τα ανώνυμα αποτελέσματα της τηλεοπτικής ψηφοφορίας.

Θα διαβιβάζονται δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό;
Δεν θα υπάρξει μεταφορά των προαναφερθέντων προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Πόσο καιρό θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;
Θα επεξεργαζόμαστε και θα αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών μας υποχρεώσεων.
Από τη στιγμή που τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεων, θα διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία – για ορισμένο χρονικό διάστημα – για τους ακόλουθους σκοπούς:
– Τήρηση των υποχρεώσεων αποθήκευσης που συνδέονται με το εμπορικό και Φορολογικό Δίκαιο,
– Ο γερμανικός Εμπορικός Κώδικας( HGB), ο φορολογικός κώδικας (AO), ο νόμος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (GwG). Οι νόμοι αυτοί καθορίζουν γενικά τις περιόδους αποθήκευσης για σκοπούς αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης που κυμαίνονται από δύο έως δέκα έτη.

Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;
Κάθε συμμετέχοντας στην τηλεψηφοφορία, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 15 γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων, το δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το Άρθρο 16 γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το Άρθρο 17 γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το Άρθρο 18 γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων, το δικαίωμα αντίρρησης σύμφωνα με το Άρθρο 21 γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 20 γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων.
Πέρα από αυτό, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων(άρθρο GDPR).
Η οποιαδήποτε συγκατάθεση που δίνετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης θα ισχύει μόνο για το μέλλον. Η επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θα επηρεαστεί από αυτήν.

Είμαι υποχρεωμένος να παρέχω δεδομένα;
Πρέπει να παρέχετε τα προαναφερθέντα προσωπικά δεδομένα για να μπορείτε να συμμετέχετε στην τηλεψηφοφορία.

Λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων;
Ως θέμα αρχής δεν χρησιμοποιούμε πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, όπως ορίζεται από το Άρθρο 22 γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων κατά την δημιουργία, την εκτέλεση ή τον τερματισμό μιας επιχειρηματικής σχέσης. Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε διαμόρφωση προφίλ.

Έχω δικαίωμα να κάνω ένσταση;
Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε σύμφωνα με το άρθρο 21 του GDPR

Δικαίωμα αντίρρησης σε συγκεκριμένη περίπτωση:
Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεται, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, που βασίζεται στην παράγραφο (f) του Άρθρου 6 Παρ. 1 GDPR (επεξεργασία δεδομένων λαμβάνοντας υπόψη την ισορροπία συμφερόντων).
Αν έχετε αντίρρηση, τότε δεν θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίες αντικαθιστούν τα συμφέροντα σας, τα δικαιώματα σας και τις ελευθερίες ή για την αναγνώριση, άσκηση και υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Αποδέκτης ένστασης
Μπορείτε να κάνετε την ένσταση ανεπίσημα κάτω από τον τίτλο θέματος “Ένσταση”, δηλώνοντας το όνομά σας, τη διεύθυνση και την ημερομηνία γέννησης και απευθύνεται σε:
digame mobile GmbH
Schanzenstrasse 38
D-51063 Κολωνία
Γερμανία
Τηλ.: +49 221 59 68 88 80
privacy@digame.de