Arrow
Arrow
Slider
Arrow
Arrow
Slider
Δευτέρα - Πέμπτη 16:00

Πρόγραμμα λόγου, στο οποίο οι φιλοξενούμενοι κάνουν αναφορά σε διάφορα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά  και άλλα θέματα. Συμμετέχουν ακροατές. Επιμέλεια: Αθηνά Βιολάρη & Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Επεισόδια (155)