Arrow
Arrow
Slider
Arrow
Arrow
Slider
Τετάρτη 17:00

Οι θέσεις της εκκλησίας στους προβληματισμούς που αναπτύσσει ο σύγχρονος άνθρωπος. Απαντήσεις σε μείζονα κοινωνικά ζητήματα τα οποία βαραίνουν την ζωή μας και οδηγούν σε αδιέξοδα.

Ετοιμασία-Παρουσίαση: Παναγιώτης Πανταζής

Επεισόδια (34)