ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

To Ραδιοφωνικό ‘Ιδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο, Κεφ. 300Α. Το ΡΙΚ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο τριών χρόνων. Ο Ανώτερος Εκτελεστικός Λειτουργός του Ιδρύματος είναι ο Γενικός Διευθυντής, στον οποίο, σύμφωνα με τον νόμο περί Ραδιοφωνίας “το ‘Ιδρυμα μεταβιβάζει όσες από τις αρμοδιότητες του είναι απαραίτητες για να τον διευκολύνει να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά τις εργασίες του.”

 

Διοικητικό Συμβούλιο
 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Θανάσης Τσώκος

Ο Θανάσης Τσώκος γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1970. Τελείωσε το Δημοτικό σχολείο Λυκαβητού και το Παγκύπριο Γυμνάσιο. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick στις επιστήμες της Επικοινωνίας, “ΜΜΕ και δημοσιογραφία σε περίοδο κρίσεων”, της Σχολής ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, Τμήμα δημοσιογραφίας. Διετέλεσε Πρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.ΣΥ καθώς και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, τον οποίο εκπροσώπησε σε συνέδρια στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Πολιτικού γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού. Επιμελήθηκε σειρά από εκδόσεις, ενώ έχει συγγράψει τα βιβλία: “Γλαύκος Κληρίδης, ο οραματιστής”, και “Με κριτικό βλέμμα”, το οποίο περιλαμβάνει 127 άρθρα του ιδίου που δημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο κατά την περίοδο 1993- 2008. Είναι παντρεμένος με τη Σωτηρούλα Κυριάκου-Τσώκου και έχει δύο παιδιά, τη Μάχη και τον Κωνσταντίνο.

 

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Στέλλα Μιχαηλίδου – Αντιπρόεδρος

Γιάννος Πανταζής – Μέλος

Πάνος Παναγιώτου – Μέλος

Μαρία Χριστοφίδου – Μέλος

Χαράλαμπος Χρυσοστόμου – Μέλος

Σταύρος Ιωακείμ – Μέλος

Χάρης Νεοφύτου – Μέλος

Ελένη Λουκά – Μέλος

 

Γενικός Διευθυντής
Μιχάλης Μαραθεύτης

O Μιχάλης Μαραθεύτης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1974. Με την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας του εκπαίδευσης στην Ιταλία και των στρατιωτικών του υποχρεώσεων, συνέχισε τις σπουδές του στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου απέκτησε πτυχίο στα Τραπεζικά και τα Λογιστικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, καθώς και Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Westminster. Κατείχε για σειρά ετών διευθυντικές θέσεις στον Όμιλο Louis και στην RCB Bank ενώ διετέλεσε επίσης μέλος των Διοικητικών  Συμβουλίων της CYMEPA και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.