ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

To Ραδιοφωνικό ‘Ιδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμο, Κεφ. 300Α. Το ΡΙΚ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο για περίοδο τριών χρόνων. Ο Ανώτερος Εκτελεστικός Λειτουργός του Ιδρύματος είναι ο Γενικός Διευθυντής, στον οποίο, σύμφωνα με τον νόμο περί Ραδιοφωνίας “το ‘Ιδρυμα μεταβιβάζει όσες από τις αρμοδιότητες του είναι απαραίτητες για να τον διευκολύνει να διεκπεραιώνει αποτελεσματικά τις εργασίες του.”

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Δρ. Γιώργος Κέντας

Ο Δρ. Γιώργος Κέντας είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Ο διορισμός του έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο την 26η Μαΐου 2023.

Είναι πανεπιστημιακός στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση. Κατέχει διδακτορικό στη Πολιτική Επιστήμη από το Vrije Universiteit Brussel, Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Kent και Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι εκδότης του επιστημονικού περιοδικού «Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης», το οποίο κυκλοφορεί από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές σε ζητήματα Δημόσιας Διακυβέρνησης, Δημόσιας Πολιτικής, Στρατηγικής Ηγεσίας και Διασφάλισης Ποιότητα στην Παροχή Δημόσιων Υπηρεσιών.

Είναι μέλος και ερευνητής στην TEPSA (Trans European Policy Studies Association). Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην ομάδα αυτή συμμετείχε στην έκδοση 5 βιβλίων για ζητήματα αιχμής που αφορούν τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, με τον πιο πρόσφατό τόμο να είναι υπό έκδοση για το 2023. Από το 2018 συμμετέχει στις εργασίες τoυ Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού Συμβουλίου Κυβερνοασφάλειας (Executive Academic Board Cyber) του Ευρωπαϊκού Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας.  Διετέλεσε μέλος της Σκανδιναβικής Ένωσης Διεθνών Σπουδών. Αποτέλεσε επίσης μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του EU Consent και του FORNET, δύο ερευνητικών ομάδων που συνεργάστηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξέτασαν ζητήματα κοινοτικών πολιτικών και των επιδράσεων τους στα κράτη μέλη της Ένωσης. Έχει κληθεί από το European Council on Foreign Relations και συνέβαλε στην παραγωγή μιας πανευρωπαϊκής έκθεσης για τη συνεισφορά των κρατών μελών της ΕΕ στις αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Δίδαξε μαθήματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στην Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί και ως σύμβουλος στρατηγικής και επιχειρηματικού σχεδιασμού σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η στρατηγική διοίκηση και ηγεσία σε δημόσιους οργανισμούς, η θεωρία της διεθνούς πολιτικής, η γεωπολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια συλλογικούς τόμους, και έχει γράψει βιβλία.

Σύντομο Βιογραφικό

Γιώργος Κέντας

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη, Vrije Universiteit Brussel, 2009
 • Mεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, University of Kent at Canterbury, 2002
 • Πτυχίο στην Πολιτική Επιστήμη, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2001

 

Πανεπιστημιακές θέσεις

 • Επικεφαλής Έκδοσης, Επιστημονικό Περιοδικό Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης (2021- )
 • Αναπληρωτής Καθηγητής (2015 – )
 • Επίκουρος Καθηγητής (2009 – 2015)
 • Λέκτορας, Αστυνομική Ακαδημία (2014 – 2017)
 • Διευθυντής Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Δημόσια Διοίκηση (2012 – )
 • Συντονιστής Προπτυχιακού Προγράμματος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διεθνείς Σχέσεις (2010 – 2015)
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Πανεπιστήμιο Κύπρου (2007-2008)
 • Nordic International Studies Association (2007 )
 • EU-CONSENT (EU funded 2004-2008)
 • FORNET (EU funded 2005-2008)

 

Ερευνητική και Διδακτική Εμπειρία:

 • 16 χρόνια αυτόνομης πανεπιστημιακής διδασκαλίας και έρευνας (2007 – )
 • Επιβλέπων διδακτορικών και μεταπτυχιακών μελετών (2008 – )
 • Αξιολογητής άρθρων για επιστημονικά περιοδικά (peer-reviewer, (2013- )

 

Επαγγελματικέ Συνεργασίες

Οργανισμός Θέση Διάρκεια
Διπλωματική Ακαδημία, Υπουργείο Εξωτερικών Μέλος 2022-2023
EAB.Cyber – EU, European Security and Defence College– EU Μέλος, Αντιπρόσωπος Πανεπιστημίου Λευκωσίας 2018-
SeeD Center for Sustainable Peace and Democratic Development Senior Researcher/Consultant –Security Dialogue Project 2016 -2017
Ακαδημία, Ασφάλειας, Άμυνας και Διαχείρισης Κρίσεων, Υπουργείο Άμυνας Μέλος 2015-2017
Trans European Policy Studies Association (TEPSA) Elected Member 2015-
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Ελένη Λουκά – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΡΙΚ

Κυριάκος Γέρου – Μέλος

Σοφοκλής Μαρκίδης – Μέλος

Σούλης Μαλέκος – Μέλος

Κώστας Κώστα – Μέλος

Κώστας Βήχας – Μέλος

Βίκτωρας Ακάμας – Μέλος

Χρίστος Χρίστου – Μέλος

 

Γενικός Διευθυντής

Θανάσης Τσώκος

O Θανάσης Τσώκος γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1970. Είναι νυμφευμένος με τη Σωτηρούλα Τσώκου και είναι πατέρας δύο παιδιών. Κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών MPA στη Δημόσια Διοίκηση, της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΜΑ in Communication Studies – Media and Journalism in the Information Society, του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Frederick καθώς και Πτυχίο Οικονομικών, του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.
Διετέλεσε για σειρά ετών Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, ως επίσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.